Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 137 dni temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 1080 dni temu

* * * Rejestracja żetonowa dotyczy studentów studiów stacjonarnych I stopnia * * *

Żeton

"Żeton jest to forma wirtualnego pieniądza, przy pomocy którego osoby płacą za zajęcia, w których uczestniczą. Żeton ma określony typ. Koszt zajęć, na które można się zarejestrować wyrażony jest poprzez typ oraz liczbę żetonów, którą należy wydać celem dokonania rejestracji – nawet wtedy, gdy koszt żetonu wynosi zero. Żetony można dostać lub kupić za określoną kwotę pieniędzy."

W Uniwersytecie Opolskim obowiązują żetony typu:
WF – na zajęcia wychowania fizycznego
JO – na lektorat języka obcego
EJO – na egzamin z języka obcego

Każdy student pierwszego roku otrzymuje określoną pulę żetonów umożliwiających bezpłatną realizację zajęć przewidzianych w danym programie studiów:
1 żeton = 1 semestr zajęć.
W przypadku wyczerpania darmowych żetonów określonego typu student będzie miał możliwość zarejestrowania się na dodatkowe zajęcia i zostanie wygenerowana mu płatność, którą zobowiązany jest uregulować. Należności są widoczne na USOSweb w zakładce "płatności".

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminami odbywania zajęć wychowania fizycznego i lektoratów na UO.

Regulamin odbywania zajęć wychowania fizycznego znajduje się na stronie SWF.
Regulamin odbywania lektoratów znajduje się na stronie SJO.


Każdy student powinien sprawdzić stan swoich żetonów dostatecznie wcześniej przed rozpoczęciem rejestracji. Stan żetonów dostępny jest po zalogowaniu się na UL w zakładce "koszyk".

Brak darmowych żetonów

problem ten może dotyczyć:
  • Studentów przyjętych na studia w trakcie roku akademickiego, którzy nie przeszli przez proces rekrutacji w systemie IRK

  • Studentów, którzy jednocześnie studiują na dwóch kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia. Studentom tym przysługuje z racji drugiego kierunku drugi komplet żetonów a system ich automatycznie nie dodaje.

  • Studentów reaktywowanych.

UWAGA! Nie ma możliwości przyznawania żetonów w trakcie trwania rejestracji.

Wszelkie reklamacje dotyczące żetonów lub naliczonych płatności

PROSIMY ZGŁASZAĆ MAILOWO NA ADRES SWOJEGO DZIEKANATU:

Dziekanat Wydziału Filologicznego: dz-fil (at) uni.opole.pl
Dziekanat Wydziału Historyczno Pedagogicznego: dziekanhistped (at) uni.opole.pl
Dziekanat Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki: dz-mfi (at) uni.opole.pl
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego: dz-ekon (at) uni.opole.pl
Dziekanat Wydziału Teologicznego: dziekanatwt (at) uni.opole.pl
Dziekanat Wydziału Przyrodniczo-Technicznego:wpt (at) uni.opole.pl
Dziekanat Wydziału Chemii: chemia (at) uni.opole.pl
Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji: dzprawo (at) uni.opole.pl

UWAGA!Jeżeli student w "koszyku" nie ma w ogole żetonów określonego typu tzn. nigdy wcześniej nie korzystał z żetonów a chce dokonać rejestracji (np. studenci studiów II stopnia, chcący uczęszczać na lektrat odpłatnie) powinni skierować do swojego dziekanatu prośbę o przyznanie "zerowego" żetonu, który umożliwi rejestrację i wygenerowanie płatności. Studenci, którzy wykorzystali przyznane wcześniej żetony nie muszą tego zgłaszać, mogą się rejestrować a w momencie rejestracji system wygeneruje płatność.

24 IV 2013r.